El Servei Català de la Salut (CatSalut), que deu més de 330 milions d'euros a les farmàcies, tampoc ha pagat la factura sencera dels hospitals, residències i centres concertats, als quals únicament ha abonat el 66 % dels seus serveis en la factura que havia de pagar el setembre.

Les patronals del sector -la Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)- han denunciat que aquesta situació els deixa "en una situació límit".

Les patronals han denunciat que "el retard i els impagaments en la facturació, la falta d'aplicació de l'increment de tarifa i la no firma de les clàusules dels contractes del 2015 amb el CatSalut deixen els centres sanitaris i sociosanitaris catalans contra les cordes".

El mes d'octubre, el CatSalut només ha fet efectiu el pagament del 66 % de la factura que paga als centres amb els quals té concert i que s'havia d'haver pagat al setembre, si s'hagués mantingut el termini de pagament a 90 dies.

Segons les patronals, tampoc hi ha previsió per al pagament corresponent al mes d'octubre en no haver-se aprovat el FLA extraordinari (Fons de Liquiditat Autonòmica), al qual la Generalitat supedita el pagament a hospitals i farmàcies, cosa que deixa el termini de pagament del CatSalut als centres concertats a 120 dies.

L'import anual de la contractació de concerts del CatSalut amb els centres se situa entorn de 4.400 milions d'euros i la factura mensual de concerts és de prop de 350 milions d'euros.

La factura dels concerts sanitaris representa el 53% de la despesa total del CatSalut. "A aquesta situació d'asfíxia econòmica cal afegir que encara no s'ha fet efectiu l'increment d'un 3,6 % de la tarifa als centres a partir de l'1 de maig, aprovat d'acord amb l'ordre publicada el DOGC el 22 d'abril", van denunciar les patronals.

Aquest increment va ser clau perquè se signés, el 28 de maig, el conveni col·lectiu de la xarxa sanitària d'utilització pública que reuneix els hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el CatSalut, i que afecta 60.000 treballadors.