La Unió Europea (UE) aspira a augmentar la seva influència als Balcans i, per això, va llançar ahir un pla d'acció per millorar les infraestructures en aquesta regió, durant una cimera a Trieste que va reunir a diversos països europeus i balcànics.

El primer ministre italià, Paolo Gentiloni, va defensar en el transcurs d'una roda de premsa la intencionalitat política d'aquesta cimera, que no és altra que acostar els Balcans a la UE per exercir un paper geoestratègic que, de no fer-ho, va advertir, l'ocuparien altres potències.

«El missatge fonamental ha de ser fort i clar, la integració entre la Unió Europea i els Balcans és una elecció estratègica irreversible, fonamental per a l'estabilitat de la nostra regió, per a la pau i el futur», va destacar el primer ministre amfitrió.

En aquest sentit Paolo Gentiloni considera que «Europa ha de ser conscient del seu paper internacional, de l'exigència d'ocupar espais geopolítics que tendeixen a buidar-se o ser ocupats per altres», territoris que no va esmentar.

Aquest «horitzó» polític va acompanyat per unes iniciatives econòmiques destinades essencialment a millorar les infraestructures i la interconnexió entre els sis països balcànics que es van asseure a la taula: Albània, Bòsnia, Kosovo, Macedònia, Montenegro i Sèrbia.