Opinió

L'Escola Montserrat tornem a ser a la Fira de l'Estudiant. Ens avalen 70 anys d'història i la il·lusió i la motivació de continuar essent un referent en Formació Professional, adaptat als nous temps i a les noves necessitats del mercat.

Hem reclamat, des de fa molt de temps, que la Formació Professional deixés de considerar-se la sortida fàcil per als joves que no volen continuar estudiant. El temps ens ha donat la raó i l'FP es perfila, avui en dia, com una de les garanties d'inserció laboral més sòlides per als nostres joves. Països com Alemanya han fet de l'FP Dual la columna vertebral del seu sistema formatiu. Aquí encara no hem avançat tant, però constato, amb satisfacció, que la Formació Professional s'està guanyant a pols el prestigi i el valor que li pertoquen.

Fer un cicle formatiu vol dir formar-se per a una professió; vol dir estudiar continguts específics que ens converteixin en un professional especialitzat; vol dir aprendre fent, a través de la pràctica i de l'assaig. Però també és una opció per als estudiants que volen continuar, posteriorment, la seva formació universitària.

Molt enrere queden les classes magistrals on els professors parlaven i els alumnes escoltaven. La metodologia actual ens porta a un escenari d'interacció constant, que incorpora les noves tecnologies com a suport a l'aprenentatge, un espai flexible on tots, alumnes i professors, aprenem i desaprenem constantment, per adaptar-nos a una societat canviant i a les necessitats reals de les empreses.

I no només estic parlant d'aprenentatges curriculars; em refereixo també a les competències transversals: potenciar el treball en equip, la creativitat, la corresponsabilització en projectes, els idiomes o la capacitat de lideratge. Des dels centres formatius tenim l'obligació de formar nous i noves professionals que aportin valor als seus llocs de treball.

La col·laboració entre centre i empresa és clau per aconseguir remuntar unes xifres d'atur juvenil massa elevades i per frenar l'expatriació de joves professionals que marxen a d'altres països. El talent és present en tots i cadascun dels nostres alumnes. Només cal saber reconèixer-lo i potenciar les habilitats pròpies de cada un. No és una tasca fàcil, però ha de ser el pal de paller per contribuir a formar joves apoderats i segurs de les seves capacitats. La retenció de talent, oferint llocs de treball de qualitat als joves, és la peça clau per avançar cap a una societat més rica en valors, en economia i en cultura.

Entre tots, sumem per assegurar el futur laboral dels nois i noies. Aquesta és la nostra raó de ser!