El Parc Natural del Cadí-Moixeró, juntament amb el servei de Fauna i Flora, el Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, formarà part de la primera xarxa transfronterera de laboratoris botànics a cel obert d'Europa que crearan conjuntmanet Catalu-nya, Andorra i França.

La idea és crear una xarxa de laboratoris botànics oberts als tres països implicats, per continuar millorant els coneixements i innovar en el seguiment de la flora oriental pirinenca rara i amenaçada, amb el suport de la investigació científica. Les espècies objecte d'estudi i conservació dins els laboratoris a cel obert són endèmiques dels Pirineus orientals o bé es troben en el seu límit de distribució sud. També es vol promoure la cooperació interprofessional i transfronterera per a la preservació i la gestió concertada d'aquesta flora i dels seus hàbitats. A més, un dels objectius també és formar estudiants de biologia, ecologia i persones implicades en el territori.