El departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olesa ha atès i efectuat des de l'inici de la pandèmia de la covid-19 més de 2.000 trucades de seguiment a persones que ja eren usuàries del servei i també per fer noves sol·licituds, així com de coordinació amb els diferents recursos sanitaris que atenen la població.

A aquests xifres s'hi afegeix el servei d'atenció presencial, el qual, tot i que ha estat molt limitat i restringit, ha atès 256 perso- nes.

Les peticions més habituals han estat la demanda de recursos concrets per fer front a les despeses més ordinàries d'alimentació i també la necessitat de suport a domicili per a persones grans.

Tot i que de bon començament ja es va percebre un increment en la sol·licitud de determinats ajuts, fonts municipals asseguren que a mesura que avançaven les setmanes, i un cop passat el confinament més dur, s'ha notat una proliferació de trucades de persones i famílies que pateixen perquè la seva situació econòmica ha empitjorat i temen que no podran afrontar les despeses bàsiques.