La Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya deixa fora set de cada deu persones de les 430.000 en pobresa severa, de les quals només 126.000 en són beneficiàries (29,3%), segons dades facilitades ahir per membres de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

Diosdado Toledano, portaveu de l'esmentada comissió, va informar que, segons l'Idescat, hi ha unes 431.000 persones (el 5,7% de la població total catalana) en situació de pobresa severa, i que «pràcticament totes haurien de tenir dret a la prestació de la RGC, però només la tenen 126.000 (29,3%)».

Així, no arriben a tres de cada deu les persones pobres que perceben aquest ajut i es deixa fora més del 70% dels necessitats.

El percentatge del 29,3% descendeix encara més si s'hi suma la població en risc de patir pobresa, que ascendeix a unes 1.475.000 persones a Catalunya (19,5%), va indicar Toledano.

Segons va denunciar, a aquesta difícil situació s'hi afegeix que a l'abril d'aquest any s'ha produït un «retrocés», va afirmar, en el nombre de beneficiaris de la prestació catalana.

A l'abril hi havia gairebé 62.000 persones beneficiàries de les prestacions completes de la renda i 26.000 sol·licituds més s'estaven analitzant, unes xifres que contrasten amb les de desembre del 2019, quan aquests beneficiaris ascendien a uns 76.000 i s'estudiaven uns 32.000 expedients.

Els que només cobren un complement de la renda garantida per les seves baixes pensions eren a l'abril d'aquest any unes 64.000 persones, mentre que el desembre de l'any passat ascendien a unes 46.000.

«S'ha produït una retallada d'uns 14.000 beneficiaris» de prestacions completes de la RGC mentre s'ha ampliat el nombre de persones a les quals s'atorga un complement de pensions no contributives, que solen ser quantitats molt menors.

A més de denunciar aquesta situació, la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania va anunciar també ahir que impugnarà el decret del Reglament que desenvolupa la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya, en considerar que es vulnera aquesta norma en una vintena de punts.