La pandèmia ha duplicat el nombre de treballadors que ha fet teletreball a l'Estat. Segons un estudi d'Infojobs, tan sols el 25% dels empleats tenia permès teletreballar abans del confinament, un percentatge que s'ha incrementat fins al 55%. D'aquests, més de la meitat (63%) feien teletreball de forma puntual, mentre que un 18% tenia permès treballar un o dos dies des de casa i un 19% ho podia fer més de tres dies a la setmana. Per altra banda, el nombre d'empreses que han començat a oferir l'opció del teletreball s'ha multiplicat per vuit en ens últims deu mesos. Segons dades recollides per la plataforma Sesame Time, vora el 40% de les companyies permet el treball en remot, una xifra que abans que esclatés la pandèmia no arribava al 5%.

Els dos estudis coincideixen en assenyalar que va ser durant els mesos de març i abril quan es van registrar els pics més alts pel que fa a l'adopció del teletreball, coincidint amb les primeres setmanes de l'estat d'alarma. Segons l'informe de Sesame Time, Madrid i Barcelona van ser les dues ciutats on més es va adoptar el teletreball, seguit de Logronyo, Pamplona i Vitòria.

Precisament Madrid és la comunitat on més han agradat els nous canvis, ja que l'enquesta d'Infojobs revela que el 70% dels empleats del territori preferiria seguir teletreballant si els sorgís l'oportunitat. A Catalunya, en canvi, aquest percentatge se situa en línia amb la mitjana espanyola, propera al 60%.

Diferències entre empleats i alta direcció

L'estudi d'Infojobs també revela que el teletreball ja estava molt més consolidat en l'alta direcció en comparació amb la resta d'empleats. Abans del confinament, més de la meitat dels directius (55%) ja tenien permès treballar des de casa, una opció que només tenien el 30% dels càrrecs intermedis i el 26% dels treballadors. Amb la pandèmia, l'opció del teletreball ha arribat al 49% dels empleats, al 67% dels càrrecs intermedis i al 69% dels alts directius.

Per altra banda, només un 57% dels enquestats ha reconegut tenir un espai exclusiu a casa seva per treballar. Així, el 29% dels empleats han hagut de treballar des del menjador i un 14% ho ha fet des del seu dormitori.