L'Ajuntament de Manresa ha destinat 3,4 milions a fer front a l'emergència generada per la covid-19, segons el quart informe de seguiment sobre l'aplicació de les mesures incloses en el Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Aquest pla es desenvolupa d'acord amb les «Bases per a un Pla local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa» que el govern de la ciutat i tots els grups municipals van signar l'11 de maig passat.

L'informe es va presentar al ple municipal d'ahir i actualitza l'últim que es va presentar a final de setembre. Llavors la inversió havia arribat als 3,2 milions. Fins a principi d'octubre, doncs, hi ha hagut un increment de més de 236.500 euros.

Ajuts a famílies amb menors

L'augment s'ha produït bàsicament en l'àmbit social i sobretot per l'adopció de dues mesures. Per una banda, s'ha destinat una dotació de 135.000 euros a ajudes econòmiques per un valor de fins a 300 euros a les famílies amb fills de fins a 12 anys a càrrec que hagin de tenir-ne cura durant el confinament o la quarantena a causa de casos de covid al seu centre escolar. Per altra part, s'ha posat en marxa un projecte de prevenció i intervenció comunitària amb els joves migrats sols. S'han contractat, durant sis mesos, dos educadors socials, amb 42.000 euros de pressupost, en el marc d'un pla d'actuació per a la inclusió social d'aquest col·lectiu de joves que preveu també l'elaboració d'un protocol específic.

També s'ha finançat, amb gairebé 40.000 euros, una nova oferta d'activitats física per a adults i gent gran més segura i adaptada a les mesures anticovid.

Les actuacions en l'àmbit econòmic i fiscal segueixen concentrant el gruix de la despesa (23,05%, que suposa més de 793.000 euros) juntament amb el social (22,93%, amb 789.500 euros) i el laboral (20,02%, i una inversió de 689.300 euros), seguides de les actuacions a l'espai públic i la mobilitat per afavorir la mobilitat i garantir el distanciament social i la seguretat dels vianants (9,51%) i a l'àmbit de la cultura, l'esport i el lleure (9,38%).