Aena va presentar ahir oficialment el projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat estenent la tercera pista cap a l’Est, el que suposaria afectar la llacuna de la Ricarda, espai natural protegit per la xarxa europea 2000. El projecte, presentat davant el comitè de coordinació que integren el Govern, ajuntaments i altres parts implicades, suposa un pas més en el procés administratiu del projecte iniciativa del gestor portuari i l’executiu, que va ser acceptat el 2 d’agost pel Govern de la Generalitat. El Document de Regulació Aeroportuària (DORA) que Aena ha presentat davant la Comissió de Coordinació Aeroportuària de Catalunya és un document pressupostari en el qual es justifica el pla d’ingressos, despeses i inversions previstes per assolir l’objectiu d’incrementar la capacitat de l’aeroport fins a 90 operacions per hora i es permetria incrementar el nombre de viatgers de 53 milions a 70 l’any.

«L’ampliació del camp de vols, i concretament de la pista 07R/25L i els seus rodaments associats cap a l’est, mantenint el llindar per a aterratges en la ubicació actual, afectaria zones de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa és necessària també la inclusió de les actuacions corresponents a les mesures compensatòries i dels terrenys que fos necessari adquirir per a aquesta finalitat en les inversions 2022-2026», indica el document, que està previst que s’aprovi al Consell de Ministres abans del 30 de setembre i passarà a una comissió de seguiment. Una de les novetats subtils del projecte presentat oficialment és que no s’especifica el grau d’afectació de l’espai natural, una cosa que haurà de negociar-se i justificar-se durant tot el procés amb les parts afectades.

El Govern posa globalment condicions a l’ampliació i confia que el projecte final aprovat per Brussel·les sigui fruit d’un ampli consens institucional. El DORA és un document que pressuposta el projecte i s’encarrega de fixar les tarifes aeroportuàries, i que, per fer-ho, necessita tenir en compte variables com el volum de passatgers o les inversions previstes. El projecte final depèn del pla director, un document que ha de passar els filtres de la Generalitat, de l’Estat i de la Comissió Europea. El Govern té dret de veto si el projecte no s’ajusta a les seves exigències. Les objeccions principals del Govern al projecte són que l’ampliació de la pista sigui de 500 metres de longitud. Un estudi independent hauria de justificar exactament que l’ampliació és necessària per incrementar l’operativitat de l’aeroport. El Govern vol que el pla estigui acompanyat per inversions importants als aeroports de Reus i de Girona, pel que serà necessari invertir en la xarxa ferroviària d’alta velocitat. I la tercera exigència és que qualsevol ampliació del Prat serveixi per situar-lo com a hub internacional.

Pere Aragonès, va exigir explicacions i una rectificació del DORA d’Aena perquè perjudica la zona protegida de la Ricarda. «Cada pas que es faci ha d’incloure el compromís de consens. Preservar els espais naturals no és una opció, és una obligació no negociable», va dir ahir.