L’Estat va executar un 35,8% de les inversions pressupostades a Catalunya, fins als 739,9 milions d’euros, segons dades publicades ahir pel Ministeri d’Hisenda. La principal partida d’inversions reals van recaure en el sector públic empresarial, amb 515,2 milions, apartat on s’hi inclouen empreses públiques com Adif (169,1 milions), Renfe (90,6) o Ports de l’Estat (82,9). Pel que fa a l’apartat de l’Administració General de l’Estat, s’hi van destinar 153,1 milions en els Organismes Autònoms i resta d’entitats dependents de l’AGE 52,6 milions i en el sector públic administratiu 18,7 milions.

Pel que fa al grau d’execució al sector públic empresarial, va ser del 27,3% respecte els 1.886,8 milions d’euros previstos. Dins d’aquest apartat, hi estan incloses empreses com Adif i Adif AV, Renfe, Enaire i, en menor mesura, al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (17,1 milions) i Cilsa (28,6), entre d’altres.

L’execució en l’Administració General de l’Estat a Catalunya va assolir un 91,1%, fins als 153,1 milions d’euros, entre els que destaquen els 141,1 milions d’euros del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb un 86,2% del total, o els 2,1 milions d’euros del Ministeri de l’interior, amb un 86,2%. En canvi, en altres, com el Ministeri de Treball i Economia Social, el grau d’execució és un 4,6%, fins als 36.117,08 euros.

Quant a les despeses efectuades en els organismes autònoms, es va disparar fins als 52,69 milions d’euros davant els 1,5 milions d’euros previstos inicialment per aportacions extraordinàries a organismes adscrits al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i de Ciència Innovació, amb 44,9 milions d’euros.

En les entitats del sector públic administratiu va sumar 18,7 milions d’euros, un 161,8% del previst.

A la Comunitat de Madrid es va fer una inversió real de 2.086 milions, un 184% respecte el previst. L’epígraf amb més execució a la Comunitat són les inversions reals de l’administració general de l’Estat amb un 438,8% d’execució (836,98 milions d’euros).