Un estudi elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) reflecteix que la confiança de les infermeres i infermers de la demarcació de Barcelona en la vacuna de la covid-19 ha augmentat al llarg de la campanya de vacunació. Segons els resultats obtinguts, abans de la disponibilitat de la vacuna, el 34,2% del personal d’infermeria tenia almenys algun dubte sobre la vacuna i aquest percentatge va disminuir a un 17,9% un cop avançada la campanya de vacunació. Per fer l’estudi es van fer dues enquestes: una abans de començar la vacunació, el desembre de 2020, i una altra amb la campanya ja avançada, el juny de 2021. En la primera fase, es van obtenir 2.430 respostes i en la segona, 2.027, i un 86% dels participants eren dones.

Al llarg del procés de vacunació també ha augmentat entre aquest col·lectiu sanitari les percepcions d’eficàcia i de seguretat de la vacuna i la intenció de vacunar-se.

A més, l’estudi conclou que els dubtes sobre la vacuna s’associen a una percepció més baixa de risc i a la desconfiança en les institucions i la indústria, entre d’altres factors.

Són els que més influència tenen

“Les infermeres i infermers poden tenir també dubtes envers les vacunes que els hi generin reticència o manca de confiança, però alhora són els professionals de la salut que tenen més influència davant la decisió de vacunar-se en la població. Per això, és important conèixer el nivell de confiança que tenen en la vacuna de la covid-19 i quins factors hi influeixen”, ha afirmat Cristina Rius, cap del Servei d’Epidemiologia de l’ASPB.

Per avaluar la confiança en la vacuna, l’ASPB va convidar les infermeres i infermers a participar en una enquesta digital elaborada per persones investigadores del Servei d’Epidemiologia, a través del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. L’enquesta es va fer en dues fases.

En la primera fase, es van obtenir 2.430 respostes i en la segona, 2.027. Un 86% de les persones participants eren dones i el 69% treballava al sector públic. Segons els resultats, el desembre de 2020, el 62,3% de les persones enquestades va afirmar que tenien intenció de vacunar-se, un 16,1% preferia retardar la vacunació i un 17,5% va presentar dubtes respecte a vacunar-se. En el segon qüestionari, fet el juny de 2021, el 92,2% van afirmar que ja s’havien vacunat, un 2,8% va manifestar que preferia retardar la vacunació i un 2,9% va presentar dubtes sobre la vacuna.

“La millora de la confiança en la vacuna es correspon amb la nostra hipòtesi que com més evidència tinguem de l’eficàcia i la seguretat de les vacunes, més confiança hi ha”, conclou Cristina Rius. Els resultats de l’estudi s’han publicat recentment a la revista científica 'Vaccines'.