El nou edifici que ha d'acollir el centre d'assistència primària (CAP) de Moià no disposa de llicència ambiental -la que l'ha de regularitzar per a l'activitat- i per tant no es pot donar per formalment acabat, malgrat que l'obra civil ja s'ha completat (tal com va informar Regió7 dimarts passat).

En aquesta situació, el departament de Salut de la Generalitat, que és el que ha d'acabar assumint, equipant i gestionant el futur edifici, no el pot recepcionar i continuar els tràmits per posar-lo en servei.

MAP-ERC, el partit de l'oposició amb més representació al consistori moianès, ha posat de manifest que, tot just fa deu dies -amb entrada al registre de l'Ajuntament del 9 de novembre-, la ponència comarcal d'Avaluació Ambiental va denegar la sol.licitud de l'empresa municipal Moià Futur -titular de l'obra- per obtenir la llicència per a l'edifici argumentant que el projecte presentat "no és suficient". En aquesta resposta, la ponència requereix a Moià Futur que esmeni tota una llista de mancances detectades. Un cop les esmeni, el consistori encara haurà de sotmetre novament la documentació a exposició pública. El que suposa que difícilment es pugui resoldre aquest tràmit abans d'acabar l'any.

Es tracta d'un document tècnic, però amb aquesta denúncia MAP-ERC, a través del seu cap de files, Francesc Torres, ha volgut posar de manifest que "és l'Ajuntament", en aquest cas a través de Moià Futur, "el que continua tenint la pilota a la seva teulada. El departament de Salut no hi pot fer res mentre l'obra no estigui formalment acabada, i amb la falta de la llicència queda clar que no ho està. Per tant, l'Ajuntament és el que té deures per fer i mentre no els resolgui l'obertura del nou ambulatori s'anirà endarrerint".

Per al principal partit de l'oposició a Moià -té cinc dels tretze regidors-, l'interrogant que es manté a hores d'ara sobre quan es podrà estrenar aquest centre d'assistència primària "és l'evidència que el sistema que s'ha emprat per construir aquest equipament no era, ni de bon tros, el més adequat". Des del primer moment, MAP-ERC es va mostrar molt crític amb el projecte del nou ambulatori -tot i compartir que era una necessitat prioritària-, perquè discrepava tant de l'emplaçament escollit (al mig del nucli antic) com del fet que hagi estat l'Ajuntament qui s'hagi fet càrrec directament del projecte -vinculat, a més, al del pàrquing subterrani-, pactant amb la Generalitat el pagament de la part corresponent a aquesta part de l'obra un cop el pugui lliurar al departament.

Francesc Torres ha reiterat que si s'hagués seguit "el mecanisme habitual", que és el de cedir un terreny a Salut i que aquest assumeixi directament tota la gestió, "el procediment hauria estat molt més àgil i, segurament, ja tindríem el nou CAP en marxa".

Torres ha recordat que, per exemple, l'obra va quedar aturada més d'un any un cop ja estava començada per problemes de finançament, que van obligar el consistori a renegociar l'acord econòmic amb el departament.