Súria ha fet un nou pas per revaloritzar i augmentar la protecció de les Guixeres, una zona d'origen medieval, amb la declaració de béns culturals d'interès local per als jaciments arqueològics de l'església de Sant Pere del Puig, del mas de la Vilella Vella i dels antics forns de guix i pedreres. La proposta va ser aprovada inicialment per unanimitat en el darrer ple municipal.

L'Ajuntament de Súria ha valorat la protecció com un "nou pas en la revalorització d'aquesta àrea patrimonial d'origen medieval", que en els darrers anys s'ha revelat com una zona de gran interès històric gràcies a les troballes obtingudes en les darreres edicions de la Campanya d'Excavació Arqueològica, promoguda pel consistori de Súria, i al treball de recuperació i neteja de persones voluntàries.

Aquests treballs de conservació i recuperació arqueològica han confirmat la importància econòmica i social que va assolir l'extracció i elaboració de guix de Súria durant l'època mitjana i els segles posteriors. La proposta de declaració de béns culturals d'interès local va ser justificada amb informes valoratius elaborats per l'empresa especialitzada Arqueociència, d'Artés, sobre les característiques i interès patrimonial dels esmentats jaciments i restes.

Un dels tres elements que es protegiran són els forns de guix i pedreres de les Guixeres, ubicats a la falda de la serra del Puig de Sanç. L'explotació de guix, complementària a les tasques agrícoles, va donar lloc a un important assentament humà d'origen medieval. Fins ara han estat localitzades sis pedreres i cinc forns de guix a la zona de les Guixeres. L'explotació de guix es va intensificar a partir del segle XVII i es va perllongar fins a mitjan segle XX. Els forns de guix i les pedreres són un clar precedent de l'actual activitat minera de Súria.

Pel que fa a l'església de Sant Pere del Puig, la primera referència documental al temple data del segle XI. Els treballs arqueològics dels darrers anys han permès treure a la llum les restes d'un edifici d'11,5 metres de llarg per uns 5,4 metres d'amplada, amb capçalera quadrada i un possible cos d'entrada. El jaciment de Sant Pere del Puig és un dels pilars fonamentals per entendre els orígens del poblament de Súria, a més de representar un important element de revalorització del patrimoni surienc.

L'altre element és el mas de la Vilella Vella. La seva existència està relacionada amb els orígens de l'ocupació medieval de la vall de Sant Pere del Puig. Les restes del mas són el testimoni de la continuïtat del poblament en aquesta zona entre els segles XIV-XV i XVIII.

Les excavacions realitzades han permès definir les subdivisions de la planta baixa de la casa, destinada a la producció agrícola, i interessants espais interiors com una tina de dos metres de diàmetre.