El sotsinspector de Trànsit a la Catalunya Central, Francesc Parra, controlava ahir les motocicletes que circulaven per la carretera de Can Maçana des de l'helicòpter. El dispositiu que es va posar en marxa ahir s'estendrà fins a l'octubre, quan es preveu que baixi el nombre de motociclistes que fan rutes per les carreteres de les comarques centrals. Avisa que s'ha d'extremar la precaució i s'ha de circular concentrat.

Quina és l'actuació dels agents dels Mossos d'Esquadra en el dispositiu?

Es fa un control integral. Es paren motoristes sense que hagin comès cap infracció per comprovar si la motocicleta té la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en vigor, les assegurances, que l'estat dels pneumàtics sigui correcte i no estiguin totalment llisos, i que tingui la matrícula ben posada. D'altra banda, també fem un control al conductor de la motocicleta, que tingui el permís en regla, que no condueixi sota els efectes de les drogues o l'alcohol, i que porti el casc homologat i correctament lligat. I, per portar a terme l'operatiu, també tenim cotxes sense el logotip dels Mossos d'Esquadra, radars i, excepcionalment, fem ús de l'helicòpter.

Hi ha hagut cinc accidents mortals amb moto a la Catalu-nya Central aquest any. Els ha agafat de sorpresa aquesta xifra?

Sí, i estem preocupats perquè és una xifra molt alta. No és habitual. A la Catalunya Central hi ha hagut vuit accidents mortals, i hem de tenir en compte que, d'aquests, en cinc hi ha hagut motos implicades. Tres han succeït en el darrer mes i dos a la carretera de Can Maçana. Tot això en els quatre primers mesos de l'any. Hem de tenir en compte que durant tot el 2018 només hi va haver una víctima mortal de motocicleta a les comarques centrals.

Quines en són les causes?

Els estudis demostren que les causes de l'augment són la velocitat inadequada, l'incompliment de les normes de circulació en general, la conducció temerària, distraccions i errors dels conductors. La velocitat és un factor important, perquè si la motocicleta se'n va a terra pel motiu que sigui, la gravetat de l'accident dependrà d'aquesta variable. De fet, els pilars per evitar accidents són, precisament, conduir sense els efectes de l'alcohol, les drogues ni psicofàrmacs, evitar les distraccions i respectar les normes de circulació, sobretot la velocitat.

A banda dels dispositius de vigilància, què fan per conscienciar els conductors?

No volem criminalitzar els motoristes. A més, hi ha molts membres del cos que ho són. Però des del Servei Català de Trànsit es duen a terme campanyes de conscienciació. A part, des de la Catalunya Central, a la prova Rider 1000 fem xerrades.