Els ajuntaments i Consells Comarcals de la Catalunya Central podran tornar a disposar d'una de les principals línies d'ajut amb què comptaven per a la materialització dels seus projectes, però que des de feia 7 anys estava tancada. Es tracta del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (POUSC), un pla per a quatre anys que ara es reprèn per al període 2020-2024, i que la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va presentar específicament per a les administracions de les comarques centrals.

El pla està dotat per al conjunt de Catalunya amb un total de 250 milions d'euros, dividits en dues línies de subvencions. La primera és de 160 milions i hi poden optar tots els ens locals. La segona és de 90 milions i es destinarà específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants. Poden optar-hi la totalitat dels ens locals, que són 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. En el cas concret de la Catalunya Central, el nombre de municipis destinataris són 144, els Consells Comarcals 5, i 3 Entitats Municipals Descentralitzades 3 (Canalda, Sant Martí de Torroella i Sant Miquel de Balenyà).

Les actuacions i despeses subvencionables pel PUOSC responen a vuit criteris generals: actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional, millores d'equipaments i infraestructures municipals que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial, gestió eficient de recursos del municipi, prevenció de riscos naturals, millora de la connectivitat tecnològica, actuacions destinades a serveis públics i també les destinades a serveis supramunicipals.

El Govern ha previst un calendari «extens» perquè els ens locals disposin de temps suficient per sol·licitar el PUOSC. Així, el termini de presentació de sol·licituds s'ha ampliat fins el 15 de novembre. El termini de presentació d'esmenes, valoració, comissions tècniques o informes d'altres departaments finalitzarà el 5 d'abril de 2020 i la resolució del PUOSC i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es faran al voltant del 25 de maig.