El Ple de Santpedor ha aprovat les bases reguladores d'una línia d'ajuts extraordinaris per a treballadors/es autònomes o persones jurídiques amb local comercial o industrial al municipi de Santpedor que s'hagin vist afectades per l'actual situació de crisi sanitària derivada de la pandèmia de la covid19 i que hagin hagut de cessar temporalment la seva activitat.

El dictamen que ha comptat amb el suport unànime de totes les formacions amb representació municipal estableix com s'han de sol·licitar aquests ajuts que, segons ha detallat el regidor d'Hisenda, Josep Illa, han de contribuir a "reactivar el teixit comercial i industrial del municipi, i a preservar llocs de treball".

Podran accedir a aquestes subvencions les persones amb ocupació autònoma o persones jurídiques amb domicili fiscal a Santpedor que exerceixin l'activitat en un local comercial o industrial també ubicat a Santpedor i que hagin hagut de tancar la seva activitat de forma obligatòria temporalment per suspensió de l'activitat econòmica o per tancament voluntari com a acció de responsabilitat social en el marc de prevenció del contagi de la covid19.

Aquestes ajudes seran compatibles amb altres línies d'ajuts que puguin donar altres administracions, ens públics o privats i prestacions. Igualment, Illa ha explicat que s'estableixen uns criteris de puntuació per accedir als ajuts, amb un mínim de 30 i un màxim de 80 punts. Així, hi haurà dos blocs de subvencions: les de menor quantia amb dotacions previstes entre 400 i 700 euros per a beneficiaris que assoleixin entre 30 i 50 punts, i entre 1000 i 1200 euros d'ajudes de major quantia per als qui assoleixin més de 50 punts. Aquests són detalls que s'han exposat durant el ple i que es fixaran específicament en la convocatòria dels ajuts.

Les bases aprovades també especifiquen el procediment a seguir una vegada oberta la convocatòria i s'hagin presentat les sol·licituds. La voluntat de l'equip de govern és que la resolució de peticions sigui àgil i el pagament a les persones beneficiàries es faci en un màxim de quinze dies des de la resolució

.

Presa de possessió telemàtica

En aquest ple ordinari de juny, Xavier León Martos ha pres possessió com a regidor de l'Ajuntament de Santpedor en substitució de Jesús Puig que va presentar la seva renúncia al mes de maig per motius personals. León era el número dos a la llista de Santpedor en Comú Podem que es va presentar a les eleccions. Nascut al 1977 és politòleg per la UAB i auxiliar administratiu. Va ser membre de l'Alternativa dels i les Estudiants Progressistes. La seva trajectòria va continuar a ICV.

També en aquesta mateixa sessió s'ha donat llum verd a tres dictàmens en relació al decret que es va aprovar el 8 de maig sobre les mesures que regeixen les terrasses d'establiments de restauració. A més de ratificar i modificar el decret , també s'ha aprovat la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i s'ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora de terrasses de bars i restaurants.

El Ple també va aprovar la declaració d'una obra d'especial interès en el barri antic de Santpedor. Aquest reconeixement permet una bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. A més també va haver unanimitat en la moció presentada per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.