La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages el Pla director de restauració i ordenació dels entorns del conjunt arquitectònic i paisatgístic de Coaner. El treball ha de permetre dur a terme una restauració del conjunt monumental ubicat a la banda nord de la serra de Castelltallat, dalt d'un turó sobre la riera que du el mateix nom. En el seu conjunt, el Pla director preveu unes actuacions valorades en 1.358.995 euros.

El conjunt monumental està format per edificis i elements de gran interès històric com la torre del castell, que apareix documentat l'any 960, un element arquitectònic declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i únic vestigi dels castells del municipi que es conserva dempeus, l'església romànica de Sant Julià, el santuari de la Mare de Déu de Coaner, la masia de Can Serra i la rectoria nova. El pla ha de permetre també programar les actuacions per donar visibilitat al conjunt i permetre la convivència entre els usos privats i públics dels diferents elements que l'integren.

Segons fonts de la Diputació, el nucli de Coaner té un interès molt remarcable i amb un potencial turístic i cultural que es veu limitat per l'accés i també per la situació de despoblament d'aquest indret del municipi, el més gran de la demarcació de Barcelona, situat al costat de ponent de la comarca del Bages, fet que ha condicionat també l'activitat cultural.

Des del 1955, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona ha anat duent a terme diferents estudis i obres adreçades a la restauració d'aquest conjunt, principalment a la torre i a l'església de Sant Julià. Totes aquestes actuacions, juntament amb altres executades directament per l'Ajuntament i l'Associació d'Amics de Coaner, han permès deixar un conjunt força consolidat.

Per acabar de portar a terme la recuperació del conjunt de forma ordenada, tenint present la seva evolució constructiva, la seves funcions actuals i el seu significat pel territori, s'ha redactat el Pla de restauració i ordenació dels usos dels diferents elements i entorn del conjunt, que permetrà realitzar correctament la seva restauració global i programar les actuacions per donar visibilitat a la zona i permetre la convivència entre els usos privats i públics dels diferents elements.