Aguilar i Rajadell fa dècades que comparteixen secretari i interventor. «Als pobles petits no hi ha prou diners per pagar-ne un, i ens hem d’ajuntat», diu l’alcalde d’Aguilar, Pere Aliaguilla.

Actualment tenen una interina. Feia un temps que treballava per a l’Ajuntament de Rajadell i per tant, «coneix els municipis, té la formació suficient i està perfectament capacitada», assegura Aliaguilla, que també en valora la flexibilitat «perquè estarà en un lloc o en l’altre però la trucarem i ens ho solucionarà». Però hi ha hagut èpoques que Aguilar i Rajadell han compartit funcionaris de carrera de l’estat «amb moltes probabilitats que al cap de quatre dies marxin perquè guanyen poc, i com que van molt buscats, qualsevol que es trobi com nosaltres i sigui més gran li pot pagar més».

Aliaguilla creu que «el més just seria que, en lloc de crear un cos d’elitistes, presti el servei algú a qui puguem fer promoció interna». I és que, sovint, els formats per l’estat «arriben amb molts coneixements i teoria però amb poca pràctica a un poble que ni coneixen». Si és gran «tindrà assessoria, advocats de suport, enginyers..., mentre que en un de petit s’ho haurà de fer sol i guanyant menys diners».