El Govern de la Generalitat va acordar, ahir, declarar bé cultural d'interès nacional l'església de Sant Andreu de Sagàs en la categoria de monument històric. En el mateix acord es delimita l'entorn de protecció. Fonts de l'executiu català han informat que consideren necessari "definir un entorn de protecció al voltant de l'església per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals, paisatgístics i ambientals en les millors condicions possibles".

La primera referència documental de l'església de Sant Andreu de Sagàs data de l'any 908 a través d'una acta de consagració del bisbe d'Urgell Nantigís i va pertà-nyer a aquest bisbat fins al 1593, quan va passar a formar part del bisbat de Solsona. Aquesta església berguedana "és un dels exemples singulars de l'arquitectura religiosa del romànic català del segle XI".