? Les denúncies interposades per la Policia Local i tramitades al Servei Català de Trànsit a Berga van augmentar el 2017 al 2018, van passar de 130 a 156. El principal motiu d'aquestes sancions va ser per no haver passat la Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV) en el termini establert (85) o per no haver pagat l'assegurança obligatòria (54). També se'n van tramitar 14 per conduir un vehicle sense haver tingut mai el carnet.