El grup municipal de Junts per Berga (JxCAT) ha reclamat al govern de la CUP solucions pel contracte de serveis i de manteniment preventiu del teatre municipal. Ara el servei es presta a través d'un contracte menor malgrat un advertiment jurídic que diu que haver-ho fet així suposa que la contractació pot ser nul·la, segons JXBerga.

L'11 de febrer del 2014 el contracte es va adjudicar a la Cooperativa Tres Branques i es va extingir el 3 de març del 2016 a causa de «la impossibilitat de prorrogar-lo per la manca d'acreditació de solvència tècnica per part de l'esmentada entitat» ha denunciat el principal grup de l'oposició. Tanmateix el consistori no ha fet «un nou expedient de contractació d'un servei que s'estava duent a terme sense l'acreditació tècnica pertinent». A més, la cooperativa esmentada es va dissoldre el 31 de desembre passat.

JxBerga va demanar al ple d'ahir què farà el govern. I va posar de manifets que ja el 2016 els informes tècnics i jurídics de l'Ajuntament «deien que no hi havia possibilitat de pròrroga del contractre, reclamaven que s'havia de procedir a la seva liquidació i advertien que, tenint en compte la normativa vigent de pròrrogfues, seria fraudulenta si no s'estigués tramitant un nou expedient de contractació». JxBerga va denunciar al ple que entèn que hi hagut un pròrroga fraudulenta «perquè no s'ha realitzat la tramitació d'un contracte nou durant aquest temps». El grup ha explicat en un comunicat que a final del 2019 «es va assignar el contracte nou amb un advertiment jurídic» que no es podia fer pel procediment de contractació menor i que fer-ho així suposava «causa de nul.litat de ple dret».

JxBerga considera que aquest cas «és una mostra més de la demora injustificada» en la gestió i el control del consistori «davant d'una extinció d'un contracte per motius greus com ho és la insuficiència tècnica i la manca d'accions necessàries dutes a terme fet que comporta que, en línies generals, els problemes existents s'acabin solucionant tard, malament, de forma precària no ajusrtada a la legalitat».

Per la seva banda, la regidora de Cultura Roser Valverde, en el ple d'anit va admetre que «som conscients que no ho hem fet de la millor manera possible». Va dir que han fet la darrera contractació de serveis i mantiment del teatre municipal a través d'un contracte menor per tal d'agilitzar el procés i garantir el servei per fer els Pastorets d'aquest mes. I és que l'entitat que ho feia fins ara es va dissoldre el 31 de desembre passat. La regidora Valverde també va informar que en paral·lel s'està treballant per fer una licitació per aquest servei.

Sobre aquesta qüestió l'alcaldessa Montse Venturós va intervenir al ple per explicar que l'executiu treballa per fer una planificació de tots els serveis que s'han de licitar al consistori. Es tracta de serveis que es presten amb contractes menors quan haurien de licitar-se a través d'un concurs. La dirigent va reconèixer que «abusem dels contractes menors» i que amb la planificació paliaran aquesta problemàtica.