L’Ajuntament de Berga ha adoptat una sèrie de mesures econòmiques per minimitzar l’impacte negatiu que ha comportat la restricció de l’activitat a causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus. Aquesta bateria d’actuacions d’urgència s’implementaran a curt termini i el consistori seguirà cercant recursos er poder ampliar-les.

Marià Miró, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Berga, ha explicat a Regió7 que «som conscients de les limitacions que tenim en qüestions econòmiques, tot i que en els últims anys hem fet un treball molt intens en aquest sentit, dins de les limitacions hem decidit aplicar una sèrie de mesures, principalment de moratòria de tributs, que allarguen el termini de pagament i amb això el que volem és donar una mica d’oxigen als ciutadans. No son la solució a la crisi, però continuem cercant recursos i vindran més mesures en els propers dies».

Miró afirma que les mesures adoptades pel consistori pretenen «aportar des de l’administració un suport al ciutadà que ja ho està passant prou malament i ajudar-lo en el poc que podem en aquests moments d’extrema dificultat».

Recull de mesures econòmiques

-Zona Blava: aplicació de la gratuïtat mentre duri la situació d’estat d’alarma.

-Preus públics de l’Escola Bressol Flor de Neu i l’Escola Municipal de Música de Berga: suspensió del cobrament dels rebuts des del 13 de març fins que el servei es torni a prestar amb normalitat. El dia 10 de març es va fer el cobrament dels rebuts corresponents al febrer.

-Preus públics del Conservatori de Música dels Pirineus: suspensió del 50% de la quota de març i cobrament de 50 € mensuals a partir de l’abril i fins que el servei es torni a prestar amb normalitat. Aquesta mesura ha estat consensuada amb els ajuntaments de Puigcerdà i La Seu d’Urgell.

-Centre Esportiu Municipal El Tossalet: suspensió temporal del pagament de totes les quotes dels usuaris i usuàries mentre duri el tancament obligatori de les instal·lacions. La part de la quota no gaudida del mes de març serà compensada en quotes futures i la quota del mes d'abril no serà cobrada.

-Taxa de terrasses i espais davant l’establiment: no cobrament de la taxa a comerços i establiments pels dies tancats. Es regularitzarà la part proporcional en la liquidació anual.

-Taxa per ocupació de la via pública: retorn dels cobraments que ja s’hagin efectuat amb motiu de la Diada de Sant Jordi de 2020.

-Proveïdors: avançament, tant com sigui possible, dels terminis de pagament de les factures aprovades i manteniment de la relació contractual amb empreses proveïdores garantint la continuïtat dels serveis, obres i subministraments previstos pel 2020.

Tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

- Impost sobre vehicle de tracció mecànica (IVTM): pròrroga del termini voluntari de pagament fins al 2 de juny de 2020.

- Taxa de les parades del Mercat Setmanal: no cobrament de la taxa a les parades que hagin vist suspesa la seva activitat. Atès que el rebut és trimestral, es començarà a aplicar a partir de l’1 d’abril (Es regularitzarà la part proporcional del mes de març en la següent liquidació). Per aquest tràmit, caldrà la sol·licitud prèvia de la persona titular.

- Fraccionaments i ajornaments: ampliació del termini de pagament de tots els impostos gestionats per l’Organisme de Gestió Tributària d’acord amb el següent detall:

- Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 30 d’abril de 2020.

- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

- Expedients en via executiva: suspensió temporal dels procediments de cobrament iniciats per l’Organisme de Gestió Tributària. L’Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d’embargament fins passada la situació d’estat d’alarma.

Terminis per a la resta de tributs

Escombraries comercials i domiciliàries:

1a Fracció:

Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020

Rebuts domiciliats: 01/07/2020

2a Fracció:

Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Rebuts domiciliats: 02/11/2020

Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Urbans:

Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020

Rebuts domiciliats: 1a fracció 01/07/2020; 2a fracció 02/11/2020

Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Rústics:

Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Rebuts domiciliats: 02/11/2020

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

Rebuts no domiciliats: del 18/09/2020 al 18/11/2020

Rebuts domiciliats: 02/11/2020

Taxa per entrades de vehicles - Guals:

Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020

Rebuts domiciliats: 01/07/2020

Taxa cementiri municipal:

Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Rebuts domiciliats: 02/11/2020