Adequar l'oferta formativa a les necessitats del sector empresarial per respondre a les necessitats del teixit empresarial i contribuir la retenció de talent al territori Aquesta és una de les conclusions de l'estudi «Anàlisi de les necessitats formatives i ocupació al Berguedà», impulsat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà amb la col·laboració, entre altres institucions, de la delegació al Berguedà de la Cambra de Comerç.

Aquest treball també conclou que l'envelliment de la població, l'impacte de la innovació tecnològica i els canvis de criteris de competitivitat de les empreses són alguns dels reptes de futur del Berguedà, «ara accentuats per la crisi de la Covid-19 i amb l'agreujant que l'oferta formativa actual de la comarca és insuficient per a afrontar-los».

L'estudi es basa en una enquesta a 115 empreses de la comarca per conèixer les seves necessitats. Fonts de la Cambra de Comerç han explicat que «a grans termes, del sondeig s'ha extret que els eixos que més preocupen les empreses per al seu futur són la reducció de costos, la qualificació dels seus treballadors i la innovació. Per altra banda, es preveu que la demanda de noves contractacions es concentrarà en personal operari qualificat i tècnics intermedis i especialitzats».

L'estudi constata la recuperació econòmica de la comarca després de la crisi econòmica del 2008, però tanmateix alerta que, des d'un punt de vista demogràfic, l'evolució de la població indica que serà difícil reposar les persones que en els propers anys es jubilaran. A més a més, l'anàlisi de l'oferta formativa posa de manifest la insuficiència de joves graduats en els cicles de formació professional i la poca adequació a les necessitats de les empreses del territori.

Per això es proposa crear un Fòrum de Formació Professional, que compti amb la participació de totes les entitats implicades en la planificació i execució de l'oferta formativa, així com representants dels sectors econòmics. És concep com una taula de treball de caràcter permanent on han de participar-hi totes les entitats implicades en la planificació i execució de l'oferta formativa, així com representants dels sectors econòmics, i que traspassi el marc institucional per a tenir funcions executives.

I per recuperar la població perduda, l'estudi assenyala que «cal una aposta decidida per elevar el nivell tecnològic de la indústria i un major nivell dels serveis tant a les empreses com a la població». En aquest sentit, Josep Francí, director de Qualificació Professional de la Cambra, ha destacat la necessitat de ser ambiciosos i que totes les entitats que ofereixen formació de la comarca creïn un espai de trobada «per tal de donar una resposta més eficient a les necessitats del sector empresarial, treballant així per a la millora de la competitivitat de la comarca».