El Consell Comarcal del Berguedà col·labora amb els ajuntaments en la gestió dels expedients arquitectònics. El darrer conveni signat per prestar aquest servei és amb l'Ajuntament de Berga pel període d'un any prorrogable.

L'esmentat conveni preveu que el Consell Comarcal presti servei d'assistència tècnica d'arquitecte 20 hores a la setmana. L'assistència en qüestió preveu tasques pròpies d'un arquitecte superior, com poden ser l'elaboració d'informes tècnics per a la concessió de llicències d'obres i control d'aquestes, ordres d'execució, declaracions de ruïna i protecció de la legalitat urbanística o actuacions en matèria de planificació i gestió urbanística, entre d'altres.

D'acord amb aquest conveni, que ha entrat en vigor aquest mes, l'Ajuntament de Berga ha lliurat mig centenar d'expedients al Consell Comarcal perquè els resolgui. Ara, els tècnics de l'ens treballen per tramitar-los. Per fer-ho se segueix l'ordre i la priorització definida pel consistori. L'Ajuntament de Berga manté la interlocució amb els usuaris.

Assistència als ajuntaments

El Consell Comarcal presta el servei de d'assistència tècnica als municipis que ho demanen. Hi destina un arquitecte i un enginyer. Es tracta d'un servei pensat per ajudar els municipis que no disposen de recursos econòmics per oferir-lo amb els seus propis mitjans.