La Universitat de València i l’Institut Cavanilles participen en el projecte Wetlands4Climate, que analitza quant carboni és realment capaç de retenir un aiguamoll en funció del seu estat de conservació i identifica quines mesures de gestió són les més apropiades perquè aconsegueixi la seva màxima capacitat d’emmagatzematge i de mitigació climàtica. La Fundació Global Nature coordina aquesta iniciativa; expliqui una mica en què consisteix.

Fins ara s’ha mesurat la capacitat dels aiguamolls com a embornal, però no s’ha valorat l’efecte de les diferents mesures de gestió sobre els fluxos de carboni. El projecte tràfic d’analitzar per exemple quin efecte té la sega de vegetació i el seu posterior ús compostada en agricultura, o l’activitat de la ramaderia sobre l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. D’aquesta manera podrem establir models d’ús perquè siguin aliats enfront del canvi climàtic.

El problema dels aiguamolls a Espanya és que conciten interessos oposats.

Intentarem involucrar-hi els diferents actors o entitats, des de la societat que viu a l’entorn dels aiguamolls fins al sector privat, a través de diferents mesures de sensibilització, educació ambiental, i transferència de resultats. Es pretén, a més, generar noves metodologies de projectes d’absorció de gasos d’efecte d’hivernacle a través de la gestió dels aiguamolls, de manera que entitats o empreses que pretenguin compensar la seva petjada de carboni en el mercat voluntari, pugui fer-lo a través d’aquests projectes.

És cridaner que sempre es parli dels aiguamolls com a embornals de carboni, però es dediquen pocs recursos a la seva cura.

Curiós, sí. Els aiguamolls són ecosistemes de gran importància per a la conservació de la biodiversitat. El 40% de les espècies viuen o es reprodueixen en aquests espais i, no obstant això, presenten un alt grau d’amenaça.

Espanya és dels països que més aiguamolls tenen. En aquest sentit partim amb avantatge en la lluita davant el canvi climàtic. No?

Un aiguamoll mal gestionat pot convertir-se en emissor net de gasos d’efecte d’hivernacle. No obstant això, un aiguamoll en bon estat de conservació fixa emissions. Per això és important la gestió que se’n faci i mantenir aquests ecosistemes ben conservats.