L'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) va presentar ahir a Saragossa el segon informe sobre els impactes, les vulnerabilitats i l'adaptació dels Pirineus al canvi climàtic. El document, que que eha estat elaborat per un equip científic format per 100 persones en el marc del programa europeu POCTEFA, dona recomanacions a cadascun dels sectors més afectats, com ara la natura, la gestió de l'aigua, el turisme, l'agricultura i la ramaderia, etc.

Un dels principals efectes del canvi climàtic és el possible increment de pluges especialment intenses i el desglaç primaveral, que podria incidir en un increment del risc d'inundacions i esllavissades. L'informe proposa elaborar un inventari de mesures de prevenció i mapes de riscos naturals per afrontar el fenomen.

En segon lloc, els principals models climàtics preveuen un augment en la intensitat i freqüència de les sequeres en les pròximes dècades. Les crisis hídriques afecten diversos sectors socioeconòmics i biofísics alhora, i causen impactes en l'agricultura, en la producció d'electricitat hidroelèctrica, en el desenvolupament del turisme i en la salut dels ecosistemes. Així mateix, la sequera dona lloc a un augment de la concentració de contaminants i a l'empitjorament de la qualitat de l'aigua, i les inundacions promouen l'arrossegament i la remobilització de contaminants retinguts als sediments.

Un altre dels sectors que es podrien veure afectats és el turístic. En particular, la variabilitat més elevada del gruix i durada de la coberta de neu podria suposar un desafiament per a les estacions d'esquí alpí, que hauran d'adaptar-s'hi amb la finalitat d'assegurar la sostenibilitat de la seva activitat. Tot i així, l'increment de les temperatures podria afectar positivament el turisme de muntanya, ja que allargaria la temporada i afavoriria l'elecció de destinacions de muntanya relativament fresques.

D'altra banda, la qualitat dels ecosistemes i l'estat de les formacions naturals com les glaceres podria suposar una pèrdua del flux turístic.

Pel que fa a l'àmbit de l'agricultura i la ramaderia, la disminució del període de gelades i l'increment de les temperatures mitjanes podria afavorir l'expansió de cultius d'àmbit mediterrani o d'origen subtropical, mentre que altres cultius principalment de secà podrien veure's afectats negativament a causa de més variabilitat en el règim de les precipitacions i les temperatures extremes. Així, la major freqüència i intensitat de les sequeres i onades de calor podria afectar la ramaderia extensiva a través de canvis en la composició i productivitat del farratge.