El departament d'Agricultura de la Generalitat ha convocat el programa d'ajuts al sector agrícola per a assessorament i suport tècnics en matèria de fertilització sostenible.

El programa disposa d'un import de 500.000 euros i té com a objectiu complir el decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, aprovat el juliol del 2019, que fa èmfasi en la implicació de l'activitat ramadera en la funció que porta a terme com a receptora de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants. Per poder accedir a l'ajut, les actuacions subvencionables s'han d'haver fet entre l'1 d'octubre del 2019 i el 23 d'octubre del 2020. Cal prsentar la sol·licitud telemàticament entre l'1 i 23 d'octubre.