Els ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta d'Ix han acordat executar de manera conjunta un projecte de reforma del Pont Internacional, que uneix els dos municipis sobre el riu Raur i, alhora, esdevé el principal pas fronterer entre els estats espanyol i francès. Els dos ajuntaments han abordat el projecte després de constatar que les baranes presenten un deteriorament que posa en posa en perill l'estabilitat.

Per tal que ningú s'aboqui a les baranes i pugui caure al cabal del riu, l'Ajuntament de Puigcerdà ha instal·lat, en coordinació amb el de la Guingueta, dues fileres de tanques a cada costat del pont que travessen la línia fronterera. En paral·lel a aquesta mesura provisional, els dos consistoris han acordat tirar endavant un projecte d'obres que no tan sols servirà per renovar les baranes sinó també per fer nova la part superficial del pont amb la separació de les aigües, ja que l'actual sistema de desguassos és deficient i provoca acumulacions d'aigua. L'actuació comportarà la renovació del paviment del vial destinat al trànsit i de les dues voreres que permeten fer del carrer un pas per a vianants entre els dos municipis veïns més enllà del fet fronterer. El projecte no preveu ampliar l'espai destinat als vianants, un factor sobre el qual històricament s'han manifestat favorables els respectius ajuntaments per tal de propiciar la connurbació. Així, les obres mantindran els dos carrils per als vehicles, un per a cada sentit, per preservar el rol del pont com a primer pas fronterer per als vehicles. La intenció dels dos ajuntaments, que s'han de tornar a reunir per ultimar el projecte, és executar les obres en els pròxims mesos.