El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha acordat la declaració de tres elements del patrimoni cultural dels municipis de Bassella, Oliana i Organyà com a béns culturals d'interès local. Es tracta de l'església de Sant Serni d'Ogern, de les muralles de la plaça del Lledoner d'Oliana i del monument a les Homilies d'Organyà, tres elements del patrimoni cultural de l'Alt Urgell que, segons ha remarcat el Consell, fins ara no tenien cap grau de protecció.

El Consell ha remarcat que l'església de Sant Serni d'Ogern és l'única església parroquial del bisbat de Solsona situada a la comarca de l'Alt Urgell. Va ser construïda a principi del segle XX per substituir l'antiga església parroquial de Sant Serni de la Salsa.

Pel que fa a les muralles de la plaça del Lledoner d'Oliana, configuren el testimoni més visible que queda de l'antic recinte emmurallat de l'edat mitjana. Les muralles configuren un antic baluard, possiblement dels segles XVIII o XIX, en un moment en què la vila s'havia de protegir de les agressions de l'artilleria.

Finalment, el monument a les Homilies d'Organyà és un edifici de planta circular, situat a la plaça de les Homilies de la vila d'Orga-nyà, construït a la dècada del 1970, a cavall del tardofranquisme i dels inicis de la Transició, dedicat als textos literaris més antics escrits en català, segons ha argumentat el Consell.