Els consells comarcals de l'Alt Pirineu i el Conselh Generau d'Aran no estan satisfets amb el seu actual rol d'administrador de serveis i demanaran a la Generalitat tenir més autonomia. Els consells, que s'han reunit a Puigcerdà aquesta setmana, consideren que ells mateixos podrien tirar endavant polítiques específiques en funció de les necessitats o particularitats de cada territori i no adaptar decisions que consideren dissenyades per a l'entorn urbà.

Representants dels consells comarcals de la serralada s'han reunit a Puigcerdà en el marc del lobby creat recentment per defensar una gestió específica pel i des de el Pirineu. La seva intenció és negociar amb amb el Govern i explorar també la via jurídica per tal de saber fins a on poden arribar les competències comarcals. En la reunió dels presidents dels cinc consells comarcals de l'Alt Pirineu i de la síndica d'Aran, els representants del territori han analitzat la necessitat de més inversió per pal·liar problemàtiques com ara els accessos per carretera a diversos nuclis o fer una millor gestió de serveis com el transport i els menjadors escolars. Igualment, també han abordat la importància d'atendre les especificitats territorials en el cas de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles, ja que l'oferta de transport públic a les zones de muntanya és molt menor a les de les àrees urbanes i, per tant, els seus habitants han de dependre més del vehicle privat.