Els ramaders de la Cerdanya i l’Alt Urgell tenen sobre la taula un projecte per construir una planta de generació de biogàs a partir de les dejeccions del bestiar. El projecte permetria, d’una banda, assegurar una gestió idònia en els processos de fertilització dels prats i, d’altra banda, l’aprofitament de les dejeccions per a la generació de nova energia.

El Departament d’Agricultura i Alimentació aposta per la creació d’aquestes plantes energètiques atès que «les dejeccions ramaderes contenen matèria orgànica que, en les condicions adequades, es pot transformar en biogàs i energia, que, actualment, pot tenir sentit produir, a part de poder ser una millora de les característiques dels efluents». El projecte el porta a terme el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Alt Urgell Cerdanya com a actuació englobada en un pla de futur del sector. El director del Consell Regulador, Toni Torrent, ha explicat que «la qüestió és fer d’un problema una oportunitat, perquè d’aquestes dejeccions en podem fer biogàs que, després, abaratiran els costos de producció de les nostres empreses a partir de l’autoconsum».

La Cerdanya i l’Alt Urgell han quedat com les últimes comarques del Pirineu català que mantenen la producció de llet tradicional. El procés de concentració dels caps de bestiar en explotacions grans ha comportat en els últims anys que en moltes comarques les granges petites hagin anat tancant per cedir la seva producció a explotacions més grans situades principalment a la plana, a la de Vic pel costat sud i a la de Tolosa pel costat nord. A la Cerdanya i l’Alt Urgell, aquesta activitat econòmica s’ha mantingut gràcies sobretot a l’aposta pels productes de qualitat que van fer fa anys empreses com ara la Cooperativa Cadí, que actualment exporta formatges i mantegues fetes amb llet de la conca alta del Segre a tot el món. L’existència d’aquestes granges a les dues comarques, la Cooperativa Cadí està formada actualment per vuitanta explotacions, permetria coordinar la gestió de les dejeccions dels animals. La producció de biogàs es genera a partir d’un procés biològic en absència d’oxigen. Part de la matèria orgànica es transforma en una mescla de gasos, entre els quals principalment metà i diòxid de carboni.

Toni Torrent ha explicat que «som comarques turístiques però tenim un sector primari que està mantenint el territori i una població que altrament hauria hagut de marxar». A fi i efecte de garantir la continuïtat del sector, la DOP Alt Urgell Cerdanya, amb participació del sector ramader i de la Generalitat a través del Departament d’Agricultura, està realitzant un projecte que posarà l’accent en factors com ara el relleu generacional i la incorporació de la dona. En aquest procés hi tindrà un paper clau la robotització.