El projecte, anomenat Arteca, ha nascut per impuls de l'artista Tano Pisano i compta ja amb la col·laboració d'un centenar d'artistes vinculats a Palafrugell. Cada artista implicat exposarà a l'Arteca durant quinze dies i, a canvi, donarà una obra al seu fons d'art. Aquesta obra podrà ser sol·licitada en préstec pels usuaris de la Biblioteca, que podran gaudir-ne al seu domicili durant 30 dies.

Per iniciar el torn d'exposició de les obres, s'ha fet un sorteig, que va determinar l'ordre i les dates de què disposarà cada artista per mostrar una col·lecció d'un màxim de deu obres. Del sorteig en va sortir Herminia Esteva com a primera artista que exposarà a l'Arteca. Totes les obres exposades i les cedides seran informatitzades i entraran a formar part d'un catàleg que es podrà consultar a través del web de la Biblioteca.

L'Arteca s'inaugurarà el dijous 25 de setembre a les set de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell.