La inconfusible figura del president Francesc Macià comparteix el primer pla d'aquesta fotografia amb la de l'advocat francès Henry Torres, en la visita a una exposició de clavells que va tenir lloc a la localitat de Sitges. La imatge no està datada.