1983. Josep Calmet

1984. Manel Camp

1985. Joan Vilanova

1986. Xavier Sitjes

1987. Ramon López de M.

1988. Josep M. Mata i P.

1989. Josep Junyent

1990. Jacint Corbella

1991. Lluís Sala

1992. Pere Casaldàliga

1993. Llorenç Planes

1994. Joan Vilà

1995. Josep Maria Gasol

1996. Ramon Barlam

1997. Montserrat Torra

1998. Josep Ruaix

1999. Pilar Parcerisas

2000. Joan Descals

2001. Marcel Gros

2002. Josep Guardiola

2003. Josep Vila Closes

2004. Francesc Vila

2005. Salvador Reguant

2006. Josep Tomàs Cabot

2007. Joaquim Aloy

2008. Josep Alabern

2009. Lluís Guerrero

2010. Lluís Calderer

2011. Mireia Pintó

2012. Pere-Joan Cardona

2013. Joan Morros

2014. Albert Fàbrega

2015. Rosa Toran

2016. Jordi Fàbregas

2017. Agnès Torra

2018. Carles Cases

2019. Míriam Ponsa