Les pluges que van caure des de divendres i el cap de setmana van omplir d'aigua les Coves del Toll, amb el riu que travessa la cavitat subterrània al límit del desbordament, com aquest diari explicava dissabte. La directora del Museu de Moià, Marta Fàbrega, posava de manifest que tot i la pujada de nivell de l'aigua, aquesta encara circulava pel seu llit habitual i que l'augment de cabal no afectava la zona del jaciment que es troba a la galeria sud de la cova i que, per tant, era visitable i, amb una espectacularitat natural. Malgrat tot, la intenció era poder dipositar un colorant innocu anomenat fluoresceïna en els torrents de capçalera Bassot i Goma per poder saber d'on prové l'aigua que arriba a les coves i que ja les ha inundat diverses vegades. Les proves han començat avui i tenyiran de color verd les aigües quan es produeixen pluges. Aquests assajos es realitzaran durant aquest hivern 2020 -2021.

Moià engega un nou estudi per determinar d'on prové l'aigua que inunda les Coves del Toll

L'Ajuntament de Moià i el Museu de Moià després de les inundacions de 30 de novembre de 2014 i successives inundacions, ha anat sol·licitant a la Diputació de Barcelona, suport tècnic per la realització d'Estudis Hidrogeològics que permetin conèixer com funciona el sistema hídric entorn a les Coves del Toll i zona circumdant, per poder prendre mesures correctives que evités la inundació de la cova turística i el jaciment arqueològic i paleontològic que hi ha. Quan el riu que passa per la cova es desborda i afecta aquest espai, l'aigua s'ha de bombejar per tal de poder-la treure de l'interior. Aquesta, però, no és l'única afectació que hi deixen les inundacions, ja que un cop ha baixat el nivell de l'aigua també cal retirar el fang i els sediments que porta l'aigua fins a la cova i que provoquen danys importants a les restes arqueològiques que s'hi conserven.

El gener passat ja es va fer una prova per intentar determinar d'on provenien les aigües que arriben a les Coves del Toll. En aquella ocasió el marcador es va posar al torrent de l'Escanya. Les aigües d'aquest curs fluvial es van tenyir però en canvi no ho van fer les que sorgeixen a l'interior de les Coves del Toll, de manera que el torrent va quedar descartat com a curs que alimenta aquest aflorament.

Per la realització dels assajos s'ha informat i demanat les corresponents autoritzacions a les administracions amb competències i s'ha informat a també a propietaris i ajuntaments amb afectació als seus torrents i rius.

Com en els assajos de 2018 s'ha col·locat aquest colorant innocu la fluoresceïna en pols a la capçalera dels torrents. Quant es produeixin pluges aquest colorant es dissoldrà en l'aigua donant-li a aquesta un fort color verd fluorescent. Si l'aigua del torrent va a parar a l'interior de la cova es podrà detectar i mesurar. Així com el temps de recorregut entre que l'aigua està en capçalera de torrent i arriba al sistema càrstic del Toll.

Per això, com expliquen des del Museu de Moià, si en els propers dies quan es produeixin pluges, en aquests torrents i afluents d'aquest perceben aigua amb fluoresceïna, que no es produeixi cap alarma, ja que està vinculat a aquests assajos, i aquest colorant és innocu al medi ambient i no suposarà cap impacte ambiental al sistema hídric que pugui perjudicar aqüífers, flora, fauna ni litologia de l'entorn d'estudi.

Durant els assaigs de 2018 es van poder veure les aigües tenyides entre 24 i 72 hores seguint la Riera de la Fàbrega fins la zona de Margà - La Datzira. El gener passat ja es va fer una prova per intentar determinar d'on provenien les aigües que arriben a les Coves del Toll.

En aquella ocasió el marcador es va posar al torrent de l'Escanya. Les aigües d'aquest curs fluvial es van tenyir però en canvi no ho van fer les que sorgeixen a l'interior de les Coves del Toll, de manera que el torrent va quedar descartat com a curs que alimenta aquest aflorament.