10 de abril de 2018
10.04.2018

EXPOSICIÓ 40 ANYS REGIÓ7 | PUIGCERDÀ


Diada Sant Jordi 2018

Concurs de Relats Breus de Sant Jordi 2018

Enguany hem demanàvem crear una història combinant aquests dos conceptes: «Sant Jordi» i «Mare»

10.04.2018 | 13:44
Consulta les bases del Concurs de Relats de Sant Jordi.

Un Sant Jordi més, Regió7 ha convocat el Concurs de Relats Breus que aquest 2018 arriba a la sisena edició. Enguany s'hi podia participar del 16 d'abril al 8 de maig, ambdós inclosos. El repte que proposàvem era aquest: escriure una història en català de fins a 1.500 caràcters que contingui dos conceptes, «Sant Jordi» i «Mare», sobre els quals es podia treballar lliurement.

Les següents Bases han establert les condicions del Concurs Relats Breus de Regió7, així com els requisits i normes que totes aquelles persones que participin han de conèixer.

Organització


Edicions Intercomarcals, SL, amb el número del CIF A08539165, a partir d'ara diari Regió7, amb domicili a Manresa, carrer Sant Antoni Maria Claret, 32, organitza un concurs de relats breus.

Participació


Al concurs hi poden participar totes aquelles persones físiques, majors d'edat, residents a la comunitat autònoma de Catalunya que facin arribar el seu text a Regió7 durant el període hàbil, correctament segons les regles establertes en aquestes bases. També hi podran participar menors amb autorització paterna.

No hi podran participar els empleats de diari Regió7, els empleats de Prensa Ibérica Media, SL així com tampoc familiars directes dels membres del jurat. Es podrà invalidar qualsevol participació de persones que hagin estat assistides pels que tenen prohibida la participació.

Els participants hauran de facilitar les seves dades de contacte amb informació veraç i acreditar la seva personalitat a l'hora de recollir el premi.

Cada participant només podrà presentar un relat.

La voluntat de Regió7 és que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, el diari exclourà automàticament i immediatament del concurs qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, fal·laç o impròpia, realitzi comentaris impropis, injuriosos o calumniosos o escrigui qualsevol cosa que pogués ofendre o ferir una persona, empresa o entitat, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus punts.

Premis


El concurs premiarà tres obres:

  • 1r premi: subscripció digital trimestral a Regió7 + val de compra a la llibreria Parcir (Manresa) + 2 entrades per al MNAC
  • 2n premi: subscripció digital trimestral a Regió7 + val de compra a la llibreria Parcir (Manresa) + 2 entrades per al MNAC
  • 3r premi: val de compra a la llibreria Parcir (Manresa) + 2 entrades per al MNAC


A més, les 10 obres finalistes -incloses les 3 premiades- rebran un petit lot de llibres d'Angle Editorial i Alba Editorial.

Cessió


Regió7 podrà utilitzar el nom, la imatge i el relat del guanyador amb finalitats de màrqueting, promoció i publicitat del concurs, en el seu mitjà i sense advertència prèvia al guanyador i sense cap tipus de remuneració per això. La participació en el concurs implica obligatòriament l'acceptació d'aquesta clàusula.

Vigència


Els participants que vulguin prendre part en el concurs ho podran fer entre el 16 d'abril i el 8 de maig del 2018, ambdós inclosos. La resolució dels guanyadors serà comunicada al guanyador per correu electrònic o telèfon i s'anunciarà públicament tant a l'edició en paper com a l'edició digital de Regió7.

No s'admetran participacions fora de les dates establertes.

Mecànica del concurs i lliurament de premis


Tots els participants poden presentar un relat breu escrit en català i de fins a 1.500 caràcters (comptant espais). Ho han de fer a través del web del correu electrònic web@regio7.cat. És obligatori adjuntar en el correu les dades personals (nom, cognoms, telèfon i localitat).

Quan a la temàtica, es demana que els relats incloguin dos conceptes: «Sant Jordi» (ja sigui la festa o la llegenda) i «Mare». Els participants podran treballar amb ells de forma totalment lliure.

Els participants ens hauran d'enviar el seu relat en format word o similar. En tot cas ha de ser un arxiu informàtic que permeti l'edició del text. No s'acceptaran formats tancats (PDF) en els quals no sigui possible la separació del text per a la seva edició.

Tots els textos enviats seran publicats al web de Regió7 tret d'aquells que, per la seva manca de qualitat o per contenir expressions inadequades o impublicables siguin rebutjats.

De tots els treballs presentats, es farà per part de l'equip de correcció i redacció del diari una selecció de 10 obres finalistes. Es valorarà la qualitat dels textos, la seva originalitat i la seva correcció lingüística.

Regió7 designarà un jurat format per entre 4 i 6 persones -vinculades al món literari i artístic o al diari-, que serà l'encarregat d'escollir les tres obres guardonades amb el primer, el segon i el tercer premi.

Regió7 es reserva el dret d'excloure del concurs i, per tant, del lliurament dels premis, a aquell/s participant/s que, al seu entendre, hagi/n participat de forma incorrecta.

Protecció de dades de caràcter personal


A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s'informa els participants que les dades que facilitin seran incloses en dos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, un de titularitat del diari Regió7.

Els organitzadors informen els participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en execució d'aquesta iniciativa als fitxers automatitzats de la seva titularitat, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmesos amb la finalitat de ser utilitzats tant en activitats operatives o de gestió d'aquesta iniciativa com per a la realització de qualsevol activitat publicitària, promoció o de màrqueting relacionada amb aquest concurs, així com els serveis o els productes dels titulars. Els destinataris de la informació continguda en els fitxers seran els serveis operatius i comercials del diari Regió7.

Els participants consenten expressament que les dades així recollides se cedeixin a les empreses pertanyents al grup Prensa Ibérica Media amb les finalitats referida en el paràgraf anterior.

S'informa els participants que aquestes dades seran cedides a les següents empreses del grup Prensa Ibérica Media: Prensa Ibérica Digital, SL i Prensa Ibérica Media, SL

En compliment de la llei 34/2002, l'informem que es podran utilitzar les seves dades de contacte perquè li enviem prospecció comercial del diari Regió7i de tercers.

Regió7, com a responsable dels seus fitxers, garanteix als participants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, i s'ha de remetre per escrit la sol·licitud concreta a Atenció de Protecció de Dades dels titulars.

De la mateixa manera, el diari Regió7 es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer.

Modificacions de les Bases i / o annexos


Els organitzadors es reserven el dret a realitzar modificacions incloent-hi la cancel·lació o suspensió anticipada de la promoció i/o afegir annexos successius sobre aquestes bases, publicant sempre aquestes modificacions i/o annexos a l'adreça: https://www.regio7.cat

Legislació i fur


La participació en aquesta promoció suposa la submissió expressa de les decisions interpretatives que en facin els organitzadors. En cas de divergència entre els participants i la interpretació d'aquestes bases dels organitzadors, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els jutjats i tribunals de la ciutat del diari, i els participants renuncien expressament al fur que els pugui correspondre.

Acceptació de les bases

La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases per part de l'usuari.
L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant d'aquest concurs.

Manresa, 10 d'abril de 2018.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades