Tal com va avançar Regió7 dissabte passat, el ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar ahir al matí, en una sessió extraordinària, la constitució del consorci Parc Central, que integren el mateix Ajuntament i l'associació empresarial Parc Central. Segons els estatuts de la nova entitat, el consorci neix amb la finalitat de "definir els continguts del Parc Central, impulsar el conjunt de la transformació física del parc, gestionar el patrimoni propi en relació amb els continguts essencials del parc, donar suport a la innovació i gestionar els clústers innovadors que s'instal·lin al nou parc".

Així, el nou consorci pretén "fomentar la cooperació sistemàtica i efectiva entre empreses i entitats vinculades als sectors de les tecnologies de materials i mediambientals [l'especialitat del CTM Centre Tecnològic, que ha de ser el motor del futur parc] amb la creació d'una agrupació empresarial innovadora per enfortir i promocionar el teixit empresarial en aquests àmbits". També es proposa "desenvolupar activitats que facilitin la cerca i execució de projectes" en aquests dos sectors (materials i mediambientals) "que millorin la seva capacitat competitiva i que siguin tecnològicament innovadors".

El consorci és presidit per un ple, que integren regidors de l'Ajuntament de Manresa i representants de l'associació Parc Central. A més, s'establirà una comissió executiva que tindrà la potestat sobre el dia a dia del nou ens.