Les empreses familiars catalanes generen gairebé el 69% del valor afegit brut (VAB) del sector privat del país (comptabilitzant les societats anònimes i les societats limitades) i el 74,8% de tota l'ocupació d'aquest segment del mercat, segons l'estudi L'empresa familiar a Catalunya, que es va presentar ahir al Círculo Ecuestre de Barcelona.

Les empreses familiars representen el 88,3% del total i mostren un «compromís més gran amb l'ocupació», segons l'estudi, ja que han reduït menys llocs de treball durant la crisi que les companyies no familiars. En relació amb aquestes dades, el director general de l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF), Juan Corona, va afirmar que l'empresa familiar és la «columna vertebral» de l'economia catalana.

Corona va apuntar que l'empresa familiar «constitueix nou de cada deu societats que hi ha a Catalunya i dos terços de l'activitat econòmica, així com genera tres de cada quatre llocs de treball». Durant la presentació de l'estudi, Corona es va mostrar satisfet dels resultats de l'informe, que ha estat promogut per l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar i elaborat per les càtedres d'Empresa Familiar de les universitats Abat Oliba-CEU, UB, UdG, UIC i la Universitat de Lleida, basant-se en les dades de 29.000 empreses.

En termes d'ocupació, les empreses familiars representen el 74,8% del total generat a Catalunya i generen més ocupació per a un mateix nivell de vendes, en termes agregats, que la resta d'empreses.

Aquest tipus d'empreses tenen 8,5 treballadors per milió de facturació, per sobre de la resta de societats. Així mateix, els costa més reduir plantilla per la seva proximitat amb els treballadors i «han demostrat més compromís amb l'ocupació durant la crisi que els seus competidors», segons el responsable de la càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, José Luis Gallizo.

Sobre la rendibilitat econòmica, el comportament de les empreses familiars abans de la crisi (2007) se situava per sobre (8,74% de rendibilitat) que el de les empreses no familiars (8,42%). Tanmateix, aquesta rendibilitat se situava el 2014 en el 4,49% en el cas de les empreses familiars, mentre que a les firmes no familiars es mantenia en el 5,59%. Segons Gallizo, aquest diferencial s'explica precisament pel manteniment de l'ocupació més marcat que les empreses familiars han registrat durant la crisi.

Quant a la seva caracterització, les empreses familiars catalanes tenen 45 treballadors i 42 anys d'antiguitat mitjana. La meitat de la seva facturació prové del mercat català; el 30%, de la resta de l'estat espanyol i el 20%, de l'exterior, majoritàriament Europa. La propietat i la direcció de l'empresa l'ostenta sobretot la segona generació familiar de la companyia, segons conclou l'estudi.

Corona va apuntar que un dels problemes que mostra l'estudi és que les empreses familiars catalanes tenen desincentius legals al seu creixement a nivell, ja que la majoria prefereixen no superar els 50 treballadors.