La Unió de Consumidors (UCC) ha calculat que les despeses de les famílies durant el retorn a l'escola poden ascendir a 1.587 euros per nen en els centres privats, 1.066 euros en concertats i 649 euros en públics, incloent-hi el menjador, el transport i les extraescolars. L´associació envia així un missatge d'advertència a les famílies catalanes, que després de les vacances i durant la tornada dels nens a l'escola han d'assumir el cost de material escolar, llibres, uniforme, menjador, transport, activitats extraescolars i acollida matinal, entre altres despeses.

El mínim que ha de pagar una família que porta el seu fill a l'escola pública i prescindeix d'altres serveis com el transport públic, el menjar o les extraescolars baixa fins als 374 euros, quantitat que arriba a 671 euros en la concertada i a fins a 991 euros en la privada. Aquesta quantitat mínima que han d'assumir les famílies «gairebé de forma obligatòria», segons l'estudi, correspon al material escolar, llibres i uniforme o xandall, costos que són difícils d'evitar.

Una anàlisi del web de l´estalvi, Kelisto.es, també exposa que el retorn a l'escola costarà a les famílies catalanes 1.056 euros de mitjana, una xifra que representa un 2,8% dels 30.445,96 euros que gasta una llar a l´any. Aquestes dades converteixen Catalunya en la quarta regió on l'impacte de l'inici escolar en els comptes de les llars serà menor.

En l´àmbit nacional, el retorn a l'escola costarà a les famílies espanyoles 859 euros de mitjana, una xifra que representa un 3,05% dels 28.199,88 euros que gasta una llar a l´any. Ara bé, l'impacte del retorn a les aules serà molt diferent en funció del tipus de centre al qual s'incorporen els alumnes: en el cas dels col·legis públics, la factura representarà el 2,03% del total (574 euros) i en els privats, el 2,84% (802 euros).

Respecte al curs anterior, la despesa mitjana vinculada al retorn de les aules s'ha mantingut pràcticament estable: tan sols ha augmentat un 0,5%, en passar de 854 a 859 euros. En canvi, si es compara la situació actual amb el que passava fa una dècada, l'increment ha estat considerable: des del 2007, les despeses de l'inici escolar han crescut un 4,6% (de 821 a 859 euros).

Aquesta xifra contrasta amb la de l'evolució de les despeses per llar, molt minvada els últims anys com a conseqüència, entre altres factors, de la crisi econòmica: el pressupost familiar ha caigut, de mitjana, un 11,9%, en passar de 32.001 euros a 28.199,88 euros.

Per comunitats autònomes, el retorn a l'escola té un impacte important a les economies de les famílies d'Extremadura (per a les quals aquest desemborsament suposa un 3,7% de les despeses totals de l'any), Canàries (3,6%) i Castella- la Manxa (3,4%) 2.

A l'extrem contrari se situen el País Basc, la Comunitat de Madrid i Navarra. En aquestes comunitats autònomes, la factura del retorn a les aules només representa un 2,5%, 2,6% i 2,7%, respectivament. Xifres properes a la de Catalunya (2,8%).