L'empresari Richard Branson, fundador de Virgin, diu que els clients no són la seva prioritat, que la seva prioritat són els seus treballadors, amb l'argument que, si tens cura dels teus empleats, aquests tindran cura dels teus clients. Aquest argument, que pot semblar una obvietat, queda moltes vegades lluny del raonament de moltes empreses.Tanmateix, extrapolant aquest argumentari a les professions liberals i a la societat, es fa palès l'objectiu i la raó de ser dels col·legis professionals.

Vetllar per la formació contínua, la professionalitat, l'ajut a l'exercici professional, i l'acompanyament i defensa de les bones pràctiques, són la base d'actuació dels col·legis professionals per donar i garantir a la societat la excel·lència en el servei. Vetllar pels tècnics col·legiats és la millor manera de garantir als clients, és a dir, la societat, allò que aquesta ens requereix.

Per sort, han quedat lluny aquells temps en què accedir als serveis d'un professional, ja sigui arquitecte, enginyer, aparellador o perit, era exclusivitat d'una classe benestant, i per a temes importants. L’evolució de la nostra societat fa possible, aconsellable, i necessari que se socialitzi, en el sentit de normalització, el fet de confiar els problemes tècnics, i totes aquelles qüestions que per la seva especialització requereixen l’opinió d'un expert, a un tècnic professional col·legiat. Ja no estem parlant de projectes més o menys complexos, sinó de consultes de temes aparentment menors que, en canvi, poden representar millores de gran transcendència.

De la mateixa manera que anem a una consulta mèdica sense esperar a tenir greus problemes de salut, ens hem de mentalitzar que el fet de comptar amb els serveis d'assessorament d'un tècnic competent és la millor manera d'invertir per assolir uns bons resultats finals. El cost de pensar bé les coses abans de fer-les, i deixar-se aconsellar per professionals, és la millor inversió per a resoldre els problemes amb garanties.

Tant de bo, en el futur, els arguments de en Richard Branson formin part indissoluble de l'ADN de la nostra societat.