13 de abril de 2018
13.04.2018
40 Años
40 Años

Estic obligat a fer la declaració de la renda?

La cita amb Hisenda és una obligació per a tots els contribuents encara que existeixen excepcions

15.04.2018 | 13:56
Qui té obligació de declarar?

En plena campanya de la Declaració de la Renda 2017 segur que a molts els assalta el dubte: He fer-la? Realitzar la declaració o l'IRPF és una obligació de tot contribuent, però, hi ha certes excepcions que eximeixen de presentar el tràmit sense exposar-se a possibles sancions. Només cal tenir en compte els ingressos i la seva procedència:

No tens obligació de fer-la si guanyes menys de 22.000 euros anuals i...:

-Sempre que vinguin d'un sol pagador.
-Quan hi hagi diferents pagadors i la suma de les quantitats percebudes no superi en conjunt els 1.500 euros anuals.
-Quan els únics rendiments de treball siguin prestacions passives: Pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, així com qualsevol tipus de retenció aplicable que s'hagi determinat pel procediment reglamentari.
 
Estàs exempt de fer la declaració si has guanyat menys de 12.000 euros anuals quan...:

-Les rendes procedeixin de més d'un pagador i la suma de totes les quantitats percebudes superen els 1.500 euros anuals.
- Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
- Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
- Si es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
 
D'altra banda, també estan exempts de fer la declaració:

-Quan el rendiment del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, superi el límit del conjunt de 1.600 euros anuals.

-Aquells amb un límit conjunt de 1.000 euros anuals, en rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat.

En cap cas estan obligats a declarar (excepte als efectes del que preveu l'apartat següent) els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.
 
Tots aquests límits s'apliquen tant en tributació individual com en tributació conjunta. Els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superin els imports màxims indicats estan obligats a realitzar l'IRPF.
 

Faig o no faig la renda?


Què faig si no estic obligat a presentar l'IRPF? La resposta a dia d'avui és més fàcil que en èpoques anteriors: ja que pots fer l'esborrany a través de Renda Web per fer la teva pròpia simulació. Repassa el resultat: Si et surt a pagar no la presentis però si Hisenda et torna diners, envia el teu IRPF.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit