Les licitacions de les administracions públiques en obres del sector de la construcció es van situar el 2018 en 1.671 milions d'euros a Catalunya, l'1% més que els 1.655 milions que es van licitar el 2017, segons les dades de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres a Catalunya (CCOC).

Aquest increment s'explica per l'impuls en l'àmbit local de cara a les eleccions del maig del 2019, i representa ofertes per 1.063 milions d'euros. Amb tot, la xifra global no arriba ni a la meitat de la mitjana anual de 3.750 milions d'euros dels últims 20 anys. El president de l'entitat, Joaquim Llansó, va reclamar un esforç a l'Estat, que ha licitat per valor de 253 milions d'euros, el 16% més que el 2017, una quantitat, però, molt inferior a les d'abans de la crisi.

A més, des de la CCOC alerten de «l'escassa» execució de les inversions previstes per l'Estat. Per la seva banda, la Generalitat ha licitat un 14% menys que l'any anterior, tot i que per més diners que l'Estat, uns 356 milions.

Les administracions locals van licitar per valor de 1.063 milions d'euros el 2018, cosa que suposa el 4% més que els 1.024 milions licitats l'any anterior. Les licitacions de les corporacions locals han absorbit el 64% del total del paquet d'obra pública del 2018.

El gremi de contractistes alerta que un cop passades les eleccions del maig del 2019 l'impuls dels ajuntaments no tindrà continuïtat i les xifres de licitació del sector local de l'any seran «ínfimes». Les dades mostren que les licitacions de la Generalitat s'han situat el 2018 en 356 milions d'euros, el 14% menys que els 414 milions licitats el 2017.

El valor de les licitacions de la Generalitat suposa el 21% del total licitat per totes les administracions el 2018. Les licitacions estatals a Catalunya s'han situat en 253 milions d'euros, el 16% més que el 2017. En aquest paquet de l'administració central, que suposa el 15% del total, s'inclouen les licitacions d'empreses públiques com Adif, Renfe, Correus i Aena-Enaire, i les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, entre altres. En general, Llansó ha lamentat que les licitacions oficials per obra se situïn molt per sota de la mitjana històrica dels últims vint anys (3.750 milions d'euros) i ha reclamat una licitació d'obra pública «regular, estable i sostinguda en el temps», equivalent al 2,2% del PIB, és a dir, d'un valor de licitació anual de 5.000 milions d'euros l'any. Des de la CCOC han lamentat que, a més de la «baixa licitació en obres», l'execució pressupostària d'inversions reals de l'administració general i el seu sector públic ha estat «escassa», una situació que agreuja el «dèficit crònic» en infraestructures. El gremi de contractistes ha alertat que l'exercici 2018 es pot tancar amb mínims «històrics» d'execució del pressupost, ja que en el primer semestre s'han invertit 319 milions d'euros, el 24,3% del total pressupostat. Una situació que, han lamentat, no és nova i s'ha repetit al llarg dels últims anys. Segons CCOC, el grup Foment ha executat de mitjana només el 70% de les inversions previstes entre el 2010 i el 2017.