L'empresa de recursos humans Manpower preveu que l'ocupació a Catalunya segueixi creixent a Catalunya, el 2,2%, tot i que a un ritme inferior al del 2018, quan l'augment va ser del 2,7%. De cara al 2020, l'índex Manpower calcula que serà de l'1,9%. En termes absoluts, l'estudi pronostica que seran 73.000 nous llocs de treball per al 2019 i 64.000 per al 2020, davant els 88.000 del 2018. Pel que fa al perfil de treballador, les previsions indiquen un augment de presència d'immigrants, de dones, de gent amb més edat i amb més formació. El catedràtic d'Economia aplicada de la UAB i autor de l'estudi, Josep Oliver, va explicar ahir que la franja de treballadors de més de 35 anys creix de manera més intensa que la de 16 a 34 anys, sobretot per factors demogràfics, en comparació al 2013.

«Molts individus que tenien 32-33 anys, en passar a una franja d'edat superior s'han 'endut' el lloc de treball i no han estat reemplaçats», va comentar. Pel que fa la immigració, Oliver va explicar que si bé l'INE preveia l'arribada de 30.000 nous immigrants en la dècada 2018-2028, ara en preveu 250.000 a tot l'Estat, dels quals uns 41.000 serien a Catalunya.

Quant a l'ocupació entre les dones, l'estudi ressalta que han superat els registres previs a la crisi (tercer trimestre del 2007), amb el 4,1%, de manera que ja representa prop del 47% de l'ocupació, fet que consolida, segons Oliver, «el camí cap a la paritat». La mitjana històrica entre el 1977 i el 2018 s'ha situat en el 38%. En canvi, entre els homes, l'ocupació és el 12,8% inferior al tercer trimestre del 2007. Oliver també va assenyalar que s'està a punt d'assolir l'ocupació prèvia a la crisi i que el 2020 només es trobarà l'1,7% per sota dels índex que hi havia el tercer trimestre del 2013.

D'altra banda, per sectors, l'autor de l'estudi va ressaltar el creixement del 14,7% de l'ocupació de la indústria, per darrere la construcció, amb el 18,4% -tot i que va especificar que es partia d'una caiguda «extraordinària», concretament del 60%- i dels serveis, del 15,8%.

Oliver va destacar la importància del terciari en el creixement de l'ocupació, amb el 15,7%, el 73,6% del total. A més, ja es troba per sobre el 7,7% del tercer trimestre del 2007. Els factors han estat, segons l'estudi, una recuperació més intensa del sector de servis privats, amb el 17,2%, en aportar més de la meitat d'ocupació creada dels del primer trimestre del 2013 (58,2%). Per contra, la indústria es trobava encara, el tercer trimestre del 2018, el 17,3% per sota dels nivells previs a la crisi.