La Cambra de Comerç de Barcelona ha elevat dues dècimes el creixement del PIB català per al 2019, fins al 2,3% -tres dècimes menys que el 2018, i per al 2020, fins el 2,1%, respecte a les previsions del trimestre anterior, per la bona evolució de l'economia durant la primera meitat de l'any. Per a l'any següent, també han millorat perquè el 2019 és més positiu i perquè es preveu una millora de les exportacions. Així doncs, la Cambra preveu que continuarà la fase expansiva de l'economia catalana durant el 2019 i el 2020, amb taxes de creixement superior al 2%, el que representa una lleugera pèrdua de dinamisme respecte a l'any anterior ja que, segons la Cambra, ha entrat en una fase més madura del cicle econòmic. Tot i així, apunta que el creixement seguirà anant en línia amb l'economia espanyola i molt per sobre de l'europea, tot i que constata els riscos procedents d'un possible agreujament de les tensions comercials, un Brexit dur o que les polítiques d'estímul per frenar la desacceleració de l'economia xinesa no donin resultat.