Espanya va deixar d'ingressar 1.806 milions d'euros de l'IVA el 2017, fet que suposa el 2% dels 75.107.000 que havia d'haver recaptat en total per aquest concepte, segons un informe publicat ahir per la CE. La xifra és un punt percentual inferior a la deixada d'ingressar el 2016, quan es van perdre per frau 2.024 milions, el 3% dels 72.729 milions que les autoritats fiscals espanyoles haurien d'haver recaptat un any abans. Espanya ha reduït la «bretxa de l'IVA» en deu punts percentuals des del 2013, exercici en el qual ascendia a el 12% del total i es perdien més de 8.100 milions d'euros. Un any més tard, es va reduir fins al 9% i el 2015 va caure al 4%. Per la seva banda, el conjunt de la UE va deixar de percebre 137.500 milions el 2017 per activitats fraudulentes per IVA, que representa l'11,2% del total i 8.000 milions menys que un any abans. És el cinquè any de tendència a la baixa, però la CE va assenyalar que la bretxa «continua sent molt elevada» i «torna a posar de relleu la necessitat d'una reforma global» de les normes d'IVA comunitàries.