Un total de 2.636 treballadors de Telefónica s'han acollit al pla de baixes voluntàries, al voltant d'un 50% dels que complien els requisits. El pla d'adhesions finalitzava el 31 d'octubre i l'empresa preveia que s'hi podrien acollir fins a 5.000 empleats.

La direcció de Telefónica i els sindicats van arribar a un acord el setembre per tal que els empleats més grans de de 53 anys, o els que els fessin aquest 2019, i amb una antiguitat superior als 15 anys s'acollissin al pla. L'empresa oferia que aquestes baixes voluntàries incloguessin el 68% del salari fins als 65 anys.