Els pensionistes catalans necessiten el 67% dels ingressos mensuals per pagar la hipoteca i en el cas del lloguer no en tenen prou, ja que cal un 121% de la pensió, segons un informe del portal pisos.com. La pensió mitjana a Catalunya és de 1.031 euros i l'informe ha agafat com a base una hipoteca mitjana de 692,83 euros i un lloguer de 1.247 euros. D'altra banda, apunta que un català jubilat ha de destinar el 60% de la mensualitat mitjana de 1.161 euros a pagar la hipoteca i el 107% en el cas del lloguer. A l'Estat, els pensionistes comprometen el 60% dels seus ingressos a la hipoteca i el 99% al lloguer amb una pensió mitjana de 995,02 euros i una quota hipotecària de 593,91 euros. En el cas del lloguer la renda mitjana és de 982 euros.

El director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, ha apuntat que si la majoria de pensionistes a l'Estat no tingués la seva casa pagada, aquet sector "seria molt vulnerable i tindria un greu problema". Ha afegit que aquesta relació "desproporcionada", especialment en el cas del lloguer, es pot generalitzar en un futur si no es fomenta l'accés a l'habitatge amb unes condicions de preu i finançament raonables".

L'estudi posa de manifest les diferències entre autonomies, amb fins a 56 punts de diferència en el cas de les hipoteques de fins a 104 pel que fa al lloguer. Així, Els pensionistes balears, madrilenys i catalans són els que han de fer front a hipoteques més elevades i han de destinar un major percentatge a les quotes mensuals, del 94%, el 71% i el 67%, respectivament.

Pel que fa al lloguer, hi ha cinc territoris que igualen o superen el 100%: Illes Balears (155%), Madrid (152%), Catalunya (121%), País Valencià (101%) i Illes Canàries (100%).

En el cas de les jubilacions, els percentatges es redueixen perquè aquesta prestació és més elevada. Tot i això, els jubilats de les Illes Balears (136%), Madrid (133%) i Catalunya (107%) són els que més diners comprometen per al lloguer.