La xarxa de mentors de Barcelona Activa dona suport a 200 persones que busquen feina. Ho fan en el marc de la iniciativa Mentoring+, que ja acumula 12 edicions i que busca la reactivació laboral de persones que ja havien abandonat la cerca d'una feina i generar un entorn propici per identificar noves oportunitats.

Un centenar de mentors acompanyen de manera voluntària questes persones, que són del mateix barri. Els participants al programa Barcelona Activa que busquen feina són: el 61% dones, el 84% majors de 45 anys, i el 42% solament han cursat els estudis primaris o no tenen cap estudi. Pel que fa als mentors, el 80% té estudis universitaris i el 47% té més de 50 anys. El programa treballa amb persones més grans de 45 anys i dona suport a ciutadans amb baixa qualificació.

L'objectiu del programa és «la reactivació laboral de les persones que havien tirat la tovallola en la cerca de feina i generar un entorn propici per identificar i redescobrir noves vacants i oportunitats laborals», segons la comissionada de Promoció de l'ocupació i polítiques contra la precarietat, Raquel Gil.