La Cambra de Comerç de Manresa organitza un curs sobre operacions triangulars, que tindrà lloc a la seu de l'entitat els dilluns 27 de gener i 3 de febrer, de 8 del matí a 2 del migdia. El curs, adreçat a directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d'operacions internacional i personal de departaments administratiu i logístic d'empreses amb activitat internacional, anirà a càr-rec de l'expert Albert Garcia i tindrà un preu de 180 euros.

El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica i operativa. El professor alternarà l'exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències. Per inscriure-s'hi, cal fer-ho presencialment a la seu de la Cambra de Comerç, trucar al telèfon 93 8724222 o enviar un missatge a jmonge@cambramanresa.org.