El 14% dels prop de 550.000 treballadors autònoms catalans cotitza per sobre dels seus ingressos reals, tot i no superar els 12.000 euros anuals, segons una radiografia del mercat laboral que va fer pública ahir la UGT.

El sindicat denuncia l'existència de 50.000 falsos autònoms a Catalunya i reclama un nou sistema que obligui els treballadors per compte propi a cotitzar en funció dels rendiments reals i no segons la base de cotització que trien.

Els representants dels treballadors denuncien un sistema «injust» que permet que 121.000 autònoms catalans, és a dir el 22% del total, cotitzin per sota dels seus beneficis.

A banda de millorar els ingressos del col·lectiu, UGT defensa que la seva proposta permetria a Seguretat Social recaptar entre 90 i 300 euros més pels treballadors que guanyin més de 30.000 euros l'any.

En concret, la presidenta del Centre de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), Sandra Zapatero, va detallar que la proposta del sindicat es desgrana en cinc barems. En primer lloc, proposen que els treballadors autònoms que cobrin menys que el salari mínim paguin una quota d'uns 150 euros al mes i que els que sobrepassin els 900 euros al mes però no arribin als 30.000 euros anuals, segueixin pagant els 286 euros de quota mensual actuals. El 70% dels treballadors per compte propi a Catalunya se situarien en aquesta escala.

En canvi, demanen que s'augmenti la cotització dels que gua-nyen entre 30.000 i 40.000 euros anuals fins als 367 euros, que és el que paga ara mateix l'autònom societari.

També s'enfilaria fins als 430 euros el pagament dels que cobren fins a 60.000 euros i, finalment, els que cobressin més de 60.000 euros anuals haurien d'abonar 570 euros mensuals. Aquest nou sistema seria «més eficient» i permetria que els autònoms que menys guanyin no hagin de fer un sobreesforç i que els col·lectius amb més beneficis aportin més a la caixa de la Seguretat Social. Gràcies a aquests increments, en total es podria recaptar del 20 al 30% més.

Subsidi de 426 euros

El sindicat UGT també proposa que el treballador pugui fer aportacions voluntàries a final d'any per augmentar la base de la cotització, que s'implementin correctament les deduccions de manutenció i de subministraments quan l'activitat es desenvolupa en el mateix habitatge i la creació d'un subsidi especial per als autònoms que «es quedin sense res» un cop cessada la seva activitat.

Sobre aquest últim punt, defensen que es creï un subsidi que es rebria després de la prestació per cessament d'activitat, a la qual tenen dret tots els autònoms des de l'1 de gener del 2019.

Per a UGT, aquesta aportació hauria de ser de 426 euros, similar al que perceben els aturats de més de 52 anys.

El sindicat denuncia que és molt difícil accedir a la subvenció per cessament d'activitat perquè es demana que s'ha d'haver cotitzat sis anys al règim general.